Toegankelijkheid

RSA legt zich toe op duidelijke, effectieve communicatie

Website toegankelijkheid
Wij vinden het belangrijk om een website te hebben die voor alle gebruikersgroepen toegankelijk en beschikbaar is.  Wij proberen actief de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, waabij wij tevens trachtten te voldoen aan de vele beschikbare standaarden en richtlijnen.

Standards Compliance
Deze website streeft ernaar te voldoen aan level Single-A of the World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Deze richtlijnen schrijven voor hoe websites beter toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een handicap. Het navolgen van deze richtlijnen draagt bij tot het gebruiksvriendelijk maken van het  internet voor alle gebruikers.

HTML Validated
Bij het creeren van deze website is gebruik gemaakt van code welke overeenstemt met W3C standaards voor HTML. De site wordt correct weergegeven binnen de huidige web-browsers and door gebruik te maken van compliant HTML code, zal de site ook functioneren binnen toekomstige browsers.

Aanpasbare tekstgrootte
Binnen de meeste web browsers is het mogelijk om de grootte van de tekst binnen een webpagina te vergroten of te verkleinen

De tekstgrootte aanpassen binnen Internet Explorer 7 en 8
In uw werkbalk, selecteer Beeld (View) > Tekstgrootte (Text Size) > uw gewenste tekst grootte
U kunt er ook voor kiezen om de gehele webpagina te vergroten. Selecteer hiervoor Beeld (View) >  in/uitzoomen (Zoom) > uw gewenste zoom optie

Windows toetsenbord sneltoetsen voor Zoom
Zoom In: Ctrl++
Zoom Out: Ctrl+-
Reset: Ctrl+0

De tekstgrootte aanpassen binnen Internet Explorer 6
In uw werkbalk, selecteer Beeld (View) > Tekstgrootte (Text Size) > uw gewenste tekst grootte

De tekstgrootte aanpassen binnen Firefox en Safari
In uw werkbalk, selecteer Beeld (View) > Zoomen (Zoom) > Zoom in of Zoom uit
Indien u slechts de tekst wilt vergroten, in plaats van de gehele pagina, selecteer dan Alleen tekst zoomen voordat u uw aanpassingen doet.
Om de aanpassingen ongedaan te maken, selecteer Beeld (View) > Zoomen (Zoom) > Herinitialiseren (Reset)

Mac toetsenbord sneltoetsen
Zoom In: Cmd++
Zoom Out: Cmd+-
Reset: Cmd+0

Windows toetsenbord sneltoetsen
Zoom In: Cmd++
Zoom Out: Cmd+-
Reset: Cmd+0

De textgrootte aanpassen binnen Chrome
In uw werkbalk, selecteer Pagina > Zoom > uw gewenste tekstgrootte

Mac toetsenbord sneltoetsen
Zoom In: Cmd++
Zoom Out: Cmd+-
Reset: Cmd+0

Windows toetsenbord sneltoetsen
Zoom In: Cmd++
Zoom Out: Cmd+-
Reset: Cmd+0

Opmaakmodel aanpassen
In de meeste web browsers is het mogelijk om uw eigen opmaakmodel in the stellen op de website

Uw eigen stijl sjabloon importeren in Internet Explorer
1. In uw werkbalk selecteer Gereedschap (Tools) > Internet Opties (Internet options) > Toegankelijkheid (Accessibility)
2. Klik op de betreffende opties om kleuren, lettertypestijlen of tekengrootten wel/niet aan te passen.
3. Schakel in het dialoogvenster Toegankelijkheid, het selectievakje Documenten met mijn opmaakmodel opmaken in. Klik vervolgens op Bladeren om naar het opmaakmodel te gaan.

Aanpassen van lettertypestijl, en kleuren in Firefox
1. Selecteer in uw werkbalk Gereedschap (Tools) > Opties (Options) > Inhoud (Content)
2. Lettertypestijl aanpassen: In de sectie Lettertypen & Kleuren, selecteer Geavanceerd en kies het gewenste lettertype. Zorg er wel voor dat het vinkje is verwijderd bij Pagina’s toestaan om hun eigen kleuren te gebruiken, in plaats van mijn selecties hierboven.
3. Kleuren aanpassen: In de sectie Lettertypen & Kleuren, selecteer Kleuren en kies de gewenste kleur. Zorg er wel voor dat het vinkje is verwijderd bij Pagina’s toestaan om hun eigen kleuren te gebruiken, in plaats van mijn selecties hierboven.

Importeren van uw eigen stijl sjabloon in Safari
1. In uw werkbalk selecteer Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd
2. In de Style Sheet drop down selecteer, Other…
3. Kies en upload vervolgens uw eigen stijl sjabloon

Afbeeldingen
De inhoud van de website is toegankelijk met uitgeschakelde afbeeldingen. Alle afbeeldingen welke gebruikt worden op deze website hebben een zogenaamd alt- attribuut, tenzij deze puur decoratief zijn. Daarnaast kunnen er technieken zijn gebruikt welke afbeeldingen vervangen, waardoor de tekst op de website toegankelijk blijft.

Contact gegevens
Wij zijn voortduurend op zoek naar oplossingen om alle onderdelen van deze website op het juiste toegankelijkheidsniveau te brengen. Mocht u echter moeilijkheden ondervinden met de toegankelijkheid van de website, dan verzoeken wij u ons dit te melden op: support@global3digital.com.